Om oss

Foredragsholdere

Peri-Ilka Tincman

CEo og grunnlegger

Peri har en doktorgrad i internasjonal politikk og ledererfaring fra sentraladministrasjonen i utdanningsdepartementet i Salzburg. Peri har vært aktivt involvert i å organisere arrangementer og prosjekter som bringer mennesker med ulik bakgrunn og kultur sammen.

Elena-Mandica Minescu

Konsultent

Elena-Mandica har en bachelor i regnskap og ledelse fra Ploiesti, Romania. Hun har arbeidet med lønn og personalansvar i mange år, tilbudt råd/hjelp til migranter og har tok kurs i traumebehandling, og som endringsagent.

Foto: Fredrik Pedersen

Peri-Ilka Tincman (47) er tysk-tyrkisk og vokste opp med en muslimsk far og en kristen mor. I Norge har hun jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang erfaring med å jobbe med innvandrere, i prosjekter innenfor Erasmus-programmet og ved Folkeuniversitetet, der hun har vært veileder, prosjektleder og Erasmus-koordinator. Gjennom oppvekst og arbeid har Peri opplevd behovet for en ny tjeneste som gjør det mulig for innvandrere å integrere seg raskere, mer fleksibelt og kostnadseffektivt i hverdagslivet og lokalmiljøet.

Peris politiske og pedagogiske bakgrunn gjør henne til en ressurs for foreningen, ettersom hun både har forståelse for offentlige prosesser og erfaring med flerkulturell undervisning. I tillegg er Peri kjent med ulike integreringsprogrammer. Dette betyr at hun kan tilby verdifull innsikt og råd til dem som ønsker å integrere seg i lokalsamfunnet.

En-til-en konsultasjon skaper trygghet for sårbare mennesker.

Peri-Ilka Tincman, foredragsholder i MIC, CEO og grunnlegger av LoPe, foreningen for mikrointegrering

Hun har også en praktisk tilnærming til forståelse av kulturelt mangfold og arbeider utrettelig for å skape et fordomsfritt miljø der forskjeller aksepteres og respekteres. Målet hennes er å gjøre en reell forskjell i innvandrernes liv gjennom deres forening. Peri brenner for å hjelpe dem som sliter med å integrere seg, og bruker sine ferdigheter og erfaringer til å gi råd, veilede og motivere andre innvandrere. Målet hennes er å hjelpe dem med å realisere potensialet sitt slik at de kan bygge et bedre liv for seg selv og familiene sine. Derfor kan LoPe tilby effektive og skreddersydde løsninger for både vellykket integrering i lokalsamfunnet og faglig utvikling for innvandrere. LoPe har erfaring fra Peri og er basert i Norge. De er stolte av å kunne tilby innvandrere et bredt spekter av tjenester som språkkurs, kulturutvekslings-programmer, yrkesopplæring og jobbskapingstiltak.

Peri holder jevnlig foredrag for et internasjonalt og nasjonalt publikum om temaet: Mikrointegrering og mangfold på arbeidsplassen- veien til suksess.

For eksempel på nasjonale integreringskonferanser, ambassader og i utlandet på ulike Erasmusarrangementer.

Peri bygger broer mellom ulike kulturer i Norge. Peri har også vært aktivt involvert i å organisere arrangementer som bringer mennesker med ulik bakgrunn og kultur sammen. Disse arrangementene har blant annet omfattet språkkurs og kulturutvekslingsprogrammer.

Gjennom disse aktivitetene håper hun å fremme toleranse, aksept og forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn. Peri jobber også frivillig på lokale flyktningesentre, der hun gir støtte og veiledning til flyktninger som tilpasser seg livet i et nytt land. Hun mener at ved å hjelpe nyankomne til å føle seg velkommen og akseptert, kan hun bidra til å skape et miljø der alle føler seg inkludert og respektert. Gjennom sitt arbeid med Interkulturelt nettverk i Norge bidrar hun til å bygge en bro mellom kulturer som kan skape en bedre fremtid for alle.

Elena-Mandica Minescu. Jeg er fra Romania. I 1989, revolusjonens år, da jeg var 8 år gammel, ble Romania over natten et demokratisk land, etter en periode på 40 år med kommunisme, var denne overgangen vanskelig, meningsløs for rumenere og spesielt traumatisk. Alle sikkerheter fordampet, og vi måtte tilpasse oss i farten til den vestlige strømmen Jeg vokste opp midt i denne overgangsprosessen, full av usikkerhet, mangel, med en sviktende økonomi. Plutselig var verdiene og tradisjonene vi vokste opp med ikke lenger akseptable. I løpet av hele denne perioden lærte vi å tilpasse oss, vi integrerte, vi begynte å utvikle og svare på vestlige krav. Og ja, det var vanskelig, selv om vi alle snakket samme språk, måtte vi anstrenge oss for å lykkes.

Hver dag møter vi mennesker som ikke har løsninger på sine daglige problemer

Elena-Mandica Minescu, LoPe-foreningen og MIC, Micro Integration Consulting

Jeg deltok på kursene til fakultetet for regnskap og ledelses-informatikk ved Universitetet for olje og gass i Ploiesti Romania, og jeg har en bachelorgrad i økonomi. Jeg har et analytisk sinn, med fokus på resultatet, kan jeg samhandle lett med mennesker og identifisere meg med målgruppen. I løpet av 12 år jobbet jeg både i privat og statlig sektor, i ulike stillinger, i personal-avdelingen, samt i prosjektlederteam. I løpet av de siste 2 årene i LoPe kom jeg i kontakt med innvandrere hver dag. Hver dag møter vi mennesker som ikke har løsninger på sine daglige problemer. For det første mangler de det mest verdifulle våpenet, språket. Det spiller ingen rolle hvor mye du vet hvordan du skal gjøre, hvor utdannet du er, hvilken erfaring du har, du kommer ikke forbi denne veggen.

Tradisjon, kultur, religion, alt er annerledes og uforståelig. Så prøver du å sette orden i livet ditt, men du lykkes ikke, du forstår ikke språket, du kan ikke snakke det, du har regninger å betale, du trenger en bankkonto, hvordan inngå

en kontrakt? Det er tusen tanker og problemer som virker uløselige. Som mann var du søylen i familien din, du jobbet og tilbød dem alt de trengte…, som kvinne var din eneste rolle å ta seg av husholdningen og barna… alt dette må glemmes og du må begynne på nytt. Det er her vi griper inn, målet vårt er å hjelpe disse menneskene med å løse sine daglige problemer, slik at de kan fokusere på fremtiden…. Disse menneskene lever med fremtidens usikkerhet. Livet deres blir satt på vent, på grunn av ventetiden for avgjørelse av søknader om opphold, eller statsborgerskapssøknader. Fremtiden deres avhenger av en jobb, av å skaffe inntekter som vil gjøre dem uavhengige.

Integreringsprosessen kan være vanskelig uavhengig av utdanning, tradisjoner, kultur og religion. Når det gjelder min integrering i det norske samfunnet, var dette kun mulig gjennom arbeid. LoPe laget er et spesielt lag, med ulike nasjonaliteter, kultur, tradisjoner, religion og fremfor alt ulik utdanning, noe som tilfører verdi og øker vår evne til å forstå og identifisere oss med migranter.

De siste 2 årene har jeg tilbudt råd/hjelp til migranter, i et forsøk på å motivere dem til å delta aktivt i dette samfunnet. Målet er at de skal frigjøre seg fra daglige problemer, lære språket, få jobb/søke utdanning . Disse menneskene må forstå at de er verdifulle for samfunnet, og at de kan bidra til utviklingen på ulike nivåer. Disse menneskene har en verdi som må bringes frem i lyset, for å øke selvfølelsen og bli modeller for familie og venner.

Jeg jobbet i 5 år som økonomisk direktør og prosjektleder for prosjekter med finansiering europeisk. I disse årene holdt jeg ulike presentasjoner, deltok på lanseringskonferanser og presenterte resultater for et annet publikum på kommune-, fylkesnivå, men også foran prosjektutviklerne. Jeg kan samhandle like godt på alle nivåer.

Jeg har bak meg kurs i traumebehandling, kurs som endringsagent og mitt arbeid innenfor LoPe. Videre har min økonomiske bakgrunn hatt stor betydning for min personlige utvikling.

Verden og samfunnet er i konstant bevegelse. Den permanente migrasjonen generert av økonomiske kriser, kriger, åpningen av grenser gjorde det lettere å åpne nye horisonter, brøt de tradisjonalistiske barrierene/murene. Sameksistensen av mennesker med ulik opprinnelse, religioner, tradisjoner og kultur førte til endring. Vi motiverer disse menneskene til å tenke fritt, til å studere og gå utover de nedarvede barrierene, til å utforske nye muligheter til å dele erfaringer. Vi skaper nye aktiviteter og modeller for en flerkulturell sosial gruppe som kan overføres gjennom utdanning. Vi påvirker disse menneskene til å overgå seg selv, til å finne motivasjonen til å delta aktivt i samfunnet. De blir på sin side kulturbyggere for familiene sine, vennene sine. Kraften i ditt eget eksempel / «Jeg kan være et eksempel til etterfølgelse», de kan finne hverandre og motiveres av det enkle faktum at vi har noe til felles.

Ta kontakt for å bestille foredrag om mikrointegrering, inkludering og mangfold på arbeidsplassen

Våre nettsider benytter noen få informasjonskapsler (cookies) til sikkerhet og analyse. Disse støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige, og de lagres derfor uten samtykke. Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du bruken av nødvendige informasjonskapsler. 

nb_NONorsk bokmål