Mikrointegrering

Mikrointegrering er en prosess som hjelper til med bosetting i et nytt hjemland.

Mikrointegrering er en unik tilnærming som innebærer å gi flyktninger og innvandrere omfattende og langsiktig bistand, fokusere på individuelle behov og hjelpe dem med å nå sine mål ett for ett.

Mikrointegrering anerkjenner viktigheten av at flyktninger og innvandrere integreres i samfunnet, både økonomisk og sosialt, slik at de blir selvhjulpne på sikt.

Prosessen innebærer å gi dem tilgang til utdanning, helsetjenester, juridiske tjenester og sysselsettings -muligheter, samt å hjelpe dem med å forstå den lokale kulturen og språket. Ved å gi dem målrettet bistand på individuell basis, hjelper det til med å etablere seg raskt i sine nye hjemland.

Gjennom mikrointegrering kan flyktninger få en følese av tilhørighet samtidig som de bidrar positivt til samfunnet gjennom sine unike ferdigheter og talenter.

Mikrointegrering er et verdifullt verktøy for gjenbosetting og integrering i samfunnet som gjør det mulig for flyktninger/innvandrere å gi meningsfulle bidrag til sine nye hjem.

Mikrointegrering legger også vekt på å utvikle sterke relasjoner mellom flyktninger, innvandrere og vertssamfunn, slik at hver gruppe kan lære av hverandre, bygge gjensidig tillit og forståelse og arbeide sammen for å skape en bedre fremtid. Denne inkluderende tilnærmingen hjelper flyktninger med å bygge støttenettverk, knytte viktige kontakter og få de ferdighetene de trenger for å bli vellykkede borgere i sine nye hjemland.

Det skaper et miljø der flyktninger/innvandrerne kan føle seg trygge og få tilgang til ressursene de trenger for å trives. Mikrointegrering er en effektiv prosess som hjelper til med å overvinne vanskelige overganger og leve vellykkede liv i sine nye hjemland.

Mikrointegrering kan brukes som et kraftfullt verktøy for flyktninger og innvandrere som må navigere i kompliserte gjenbosettingsprosesser, og samtidig finne måter å integrere seg effektivt i samfunnet på. Ved å gi individuell bistand på individuell basis kan flyktningene få den hjelpen de trenger, samtidig som de utvikler verdifulle ferdigheter som gjør at de kan lykkes.

Bestill et foredrag til deres neste arbeidstreningsdag og lær mer om fordelene til mikrointegrering, inkludering og mangfold på arbeidsplassen.

Våre nettsider benytter noen få informasjonskapsler (cookies) til sikkerhet og analyse. Disse støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige, og de lagres derfor uten samtykke. Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du bruken av nødvendige informasjonskapsler. 

nb_NONorsk bokmål